Showing all 2 results


Bong Bóng Cá

Bong bóng cá, bao tử cá 100% tự nhiên và được làm khô từ bong bóng cáchất lượng cao, rất giàu collagen, protein và chất dinh dưỡng.

Bong bóng cá là gì?

Bong bóng cá phơi khô của loài cá lớn như cá đù hoặc cá tầm. Về hình thức, bong bóng cá khô có màu sáng, màu trắng và có kết cấu xốp khi ngâm nước. Vì sản phẩm này là thực phẩm 100% tự nhiên nên không có 2 miếng giống nhau về hình dạng, kích thước, trọng lượng và màu sắc.

Món

Cá là một món ngon được phục vụ trong những dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, sinh nhật và đám cưới tượng trưng cho sự may mắn và sức khỏe tốt. Trong văn hóa châu Á, nó được coi là một trong bốn món ngon hàng đầu của biển (bào ngư, hải sâm, và bong bóng cá).

Fish Maw

Our fish maw is 100% natural and is dried from a high-quality bladder, which is rich in collagen, proteins, and nutrients.

What is Fish Maw?

Fish maw is the dried swim bladder that come from a large fish like a croaker or sturgeon.

In appearance, dried fish maw is light, white in color, and has a spongy texture when hydrated. Since this product is a 100% natural food, there are no two identical pieces in shape, size, weight, and color.

Delicacy

Fish maw is a delicacy served during special occasions like Chinese New Year, Tết, birthdays, and weddings that represent good fortune and good health. In Asian culture, it is considered to be one of the top three delicacies of the sea (abalone, sea cucumber, and fish maw).