Nhãn Đỏ 100 Gram Super Yến Vàng 🎁

$299.00 $260.00


Red Label 100 Gram Super Gold


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng 2 miếng Mặt Nạ
*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.