Nhãn Đỏ 227 Gram Large Broken Yến Vàng (RED LABEL GOLD NEST) 🎁

$500.00


Red Label 227 Gram Large Broken Gold


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà tặng (1) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

Out of stock