Nhãn Đỏ 227 Gram Super Yến Đỏ (RED NEST) 🎁

$550.00


Red Label 227 Gram Super Red


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Hộp Yến Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.