Nhãn Đỏ 227 Gram Super Yến Đỏ 🎁

$699.00 $550.00


Red Label 227 Gram Super Red


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.