Nhãn Đỏ 250 Gram Large Broken Yến Trắng (Red Label White Nest) 🎁

$525.00


Red Label 250 Gram Large Broken White


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô


*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến. Trị Giá $20


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

Mua Thêm (Add On Products)