Nhãn Đỏ 250 Gram Small Broken Yến Trắng (Red Label White Nest) 🎁

$425.00


Red Label 250 Gram Small Broken White Nest


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến. Trị Giá $20


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

In stock

Mua Thêm (Add On Products)