Nhãn Đỏ 250 Gram Super Yến Đỏ (RED LABEL RED NEST) 🎁

$650.00


SDRK – Red Label 250 Gram Super Red


29 – 32 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $25


*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

In stock

Mua Thêm (Add On Products)