Nhãn Đỏ 250 Gram Yến Trắng Dẹp (Red Label Flat Nest)

$525.00


Red Label 250 Gram White Flat Nest


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô


*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến. Trị Giá $20


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

In stock

Mua Thêm (Add On Products)