Nhãn Đỏ 450 Gram Large Broken Yến Đỏ (RED NEST) 🎁

$950.00

Red Label 450 Gram Large Broken Red


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô


*Quà Tặng (1) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $25


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

In stock

Mua Thêm (Add On Products)