Nhãn Đỏ 450 Gram Medium Broken Yến Vàng (GOLD NEST) 🎁

$750.00


Red Label 450 Gram Medium Broken Gold


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (2) miếng Yến Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

In stock