Nhãn Đỏ 454 Gram Super Yến Trắng (WHITE NEST) 🎁

$1,198.00


Red Label 454 Gram Super White
(2 Box of 227 gram)


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (2) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $40
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.