Nhãn Đỏ 454 Gram Super Yến Vàng (GOLD NEST) 🎁

$1,100.00


Red Label 454 Gram Super Gold
(2 Box of 227 gram)


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (2) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.