Nhãn Đỏ 450 Gram Yến Vàng Dẹp (Flat Nest) 🎁

$950.00 $800.00


Red Label 450 Gram Flat Nest Gold


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng 1 Hộp Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.