Nhãn Đỏ 500 Gram SUPER Yến Đỏ (Red Label Red Nest) 🎁

$1,300.00


Red Label 500 Gram Super Red
(2 Box of 250 gram)


Total Pieces: 58 -64
29 – 32 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng C Steamer. Trị Giá $80.
*Quà tặng (1) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

In stock