Nhãn Đỏ 500 Gram SUPER Yến Đỏ Và Vàng (Red Label RED and GOLD Nest) 🎁

$1,300.00


SDYRK – Red Label 500 Gram Super Red and Gold
(2 Box of 250 gram)


Total Pieces: 58 -64
29 – 32 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô


*Quà Tặng C Steamer. Trị Giá $80.
*Quà tặng (1) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

In stock