Nhãn Đỏ 500 Gram Super Yến Trắng Và Vàng (RED LABEL WHITE and GOLD NEST) 🎁

$1,300.00


Red Label 500 Gram Super White and Gold
(2 Box of 250 gram)


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (2) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $50
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


In stock

Mua Thêm (Add On Products)