Nhãn Xanh 100 Gram SUPREME Yến Vàng (Blue Label Gold Nest) (5 Boxes) 🎁

$1,700.00


 SAVE $50 


Blue Label 100 Gram Supreme Gold


5 Boxes
10 Pieces Per Box
(50 Pieces Total)


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng Super Steamer. Trị Giá $80.
*Quà Tặng (1) Hộp Saffron. Trị Giá $85
*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️  HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


Mua Thêm (Add On Products)