Nhãn Xanh 250 Gram AAA Yến Đỏ (RED NEST) 🎁

$750.00


Blue Label 250 Gram AAA Red


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh

*Quà tặng Nồi điện chưng Yến.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!

* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


In stock