Nhãn Xanh 250 Gram AAA Yến Trắng 🎁

$700.00 $650.00


Original Price  $780


Blue Label 250 Gram AAA White


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Yến và (1) Hộp Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.