Nhãn Xanh 250 Gram AAA Yến Trắng (WHITE NEST) 🎁

$650.00 $625.00


Original Price  $650


Blue Label 250 Gram AAA White


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Hộp Yến và (1) Hộp Yến Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.