Nhãn Xanh 250 Gram AAA Yến Trắng (WHITE NEST) 🎁

$700.00

 


Blue Label 250 Gram AAA White


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Tổ Yến Ăn Liền (Instant Bird’s Nest). Trị Giá $175
*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.