Nhãn Xanh 250 Gram AAAA Yến Đỏ (BLUE LABEL RED NEST) 🎁

$800.00


Blue Label 250 Gram AAAA Red


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Tổ Yến. Trị Giá $125
*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!

* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


Out of stock