Nhãn Xanh 250 Gram Bulan Yến Trắng Đặc Biệt (WHITE NEST) 🎁

$850.00


Blue Label 250 Gram White Bulan


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Hộp Yến và (1) Hộp Yến Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.