Nhãn Xanh 250 Gram Bulan Yến Vàng Đặc Biệt

$950.00


Blue Label 250 Gram Gold Bulan


*Quà tặng (2) hộp Mặt Nạ Tổ Yến (20 cái) khi mua.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

Out of stock