Nhãn Xanh 250 Gram Super Yến Đỏ 🎁

$750.00


Blue Label 250 Gram Super Red


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Hộp Yến.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!

* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.