Nhãn Xanh 250 Gram Super Yến Đỏ (RED NEST) 🎁

$850.00


Blue Label 250 Gram Super Red


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng Tổ Yến Ăn Liền (Instant Bird’s Nest)
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!

* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.