Nhãn Xanh 250 Gram Super Yến Trắng Kali Đặc Biệt

$950.00


Blue Label 250 Gram Super White Kali


*Quà tặng (1) hộp Mặt Nạ Tổ Yến (10 cái) khi mua.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.