Nhãn Xanh 250 Gram Super Yến Vàng (GOLD NEST) 🎁

$850.00


Blue Label 250 Gram Super Gold


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Yến. Trị Giá $125
*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.