Nhãn Xanh 250 Gram Supreme Yến Trắng (BLUE LABEL WHITE NEST) 🎁

$800.00


Blue Label 250 Gram Supreme White Nest


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Yến. Trị Giá $125
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


 

Mua Thêm (Add On Products)