Nhãn Xanh 500 Gram Bulan Yến Đỏ Đặc Biệt

$1,800.00


Blue Label 500 Gram Red Nest Bulan


*Quà tặng (2) hộp Mặt Nạ Tổ Yến (20 cái) khi mua.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.