Nhãn Xanh 500 Gram Bulan Yến Trắng Đặc Biệt (BLUE LABEL WHITE NEST) 🎁

$1,900.00


Blue Label 500 Gram White Bulan


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng C Steamer. Trị Giá $80
*Quà Tặng (2) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $50
*Quà Tặng Hộp Mặt Nạ. Trị Giá $20


*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

In stock

Mua Thêm (Add On Products)