Nhãn Xanh 500 Gram Bulan Yến Trắng Đặc Biệt (WHITE NEST) 🎁

$1,900.00


Blue Label 500 Gram White Bulan


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (2) Tổ Yến Ăn Liền (Instant Bird’s Nest). Trị Giá $350
*Quà Tặng (2) Hộp Mặt Nạ Tổ Yến. Trị Giá $40

*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.