Nhãn Xanh 500 Gram Super Yến Đỏ (RED NEST) 🎁

$1,700.00


Blue Label 500 Gram Super Red


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (2) Hộp Yến. Trị Giá $245
*Quà Tặng (2) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $40

*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.