Nhãn Xanh 500 Gram SUPREME Yến Trắng (Blue Label White Nest) 🎁

$1,600.00


Blue Label 500 Gram Supreme White


Total Pieces: 44 – 52
22 – 26 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng C Steamer. Trị Giá $80.
*Quà Tặng Hộp Saffron. Trị Giá $85.
*Quà Tặng Hộp Mặt Nạ. Trị Giá $20.


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️  HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
**The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


Mua Thêm (Add On Products)