Nhãn Xanh 500 Gram Yến Trắng Kali Đặc Biệt (Blue Label White Nest)🎁

$1,900.00


Blue Label 500 Gram White Kali


Total Pieces: 44 – 50
26 – 32 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng C Steamer. Trị Giá $80
*Quà Tặng (2) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $50
*Quà Tặng Hộp Mặt Nạ. Trị Giá $20


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️  HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
**The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


Mua Thêm (Add On Products)