Sống Vui – Yến Sào Đỏ Vung Thượng Hạng (Premium Natural Red Broken Bird’s Nest)

$190.00


Yến sào vung đến từ INDONESIA

Yến bể của chúng tôi có chất lượng tương đương với yến thông thường của chúng tôi. Giá giảm vì là vụng chứ không phải vì chất lượng. Các miếng có kích thước lý tưởng và tiện để ngâm sau đó hấp.

Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


Product Weight: 100g


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

Out of stock