Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.

PRODUCT CATEGORIES

Latest on SaleBrowse All

PromotionsBrowse All

BLUE LABEL - 250 GramBrowse All

BLUE LABEL - 250 & 500 GramBrowse All

SPECIALTY NEST

Tổ Yến Đặc Biệt

Check out the latest SALE!

RED LABEL - 250 GramBrowse All

CLEARANCEBrowse All

Ten Lei Yến Talk Show

Cordyceps Semi - Wild 40% OFF

Shop Now

Ten Lei Yến Tổ Yến Ăn Liền

Ten Lei Yến Instant Birds Nest

  • Tăng cường sức đề kháng
  • Bổ phổi
  • Ngủ ngon
  • Bồi bổ sinh lực
Shop Now

Thai Nguyen


Staying Healthy with Cordyceps - Đông Trùng Hạ Thảo.

Shop Now
Watch more videos

Blue LabelBrowse All

Chất Lượng Thượng Hạng

Red LabelBrowse All

Chất Lượng Trung Bình

Wild CordycepsBrowse All

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO Thiên Nhiên