Yến Khô. Không Phơi Khô. Không Ðể Tủ Lạnh.

PRODUCT CATEGORIES

Latest on SaleBrowse All

PromotionsBrowse All

BLUE LABEL - 250 GramBrowse All

BLUE LABEL - 250 & 500 GramBrowse All

SPECIALTY NEST

Tổ Yến Đặc Biệt

RED LABEL - 250 GramBrowse All

CLEARANCEBrowse All

Check out the latest SALE!

Ten Lei Yến
Chúc Mừng Năm Mới

 

Ten Lei Yến Tổ Yến Ăn Liền

Ten Lei Yến Instant Birds Nest

  • Tăng cường sức đề kháng
  • Bổ phổi
  • Ngủ ngon
  • Bồi bổ sinh lực
Shop Now

Thai Nguyen


Staying Healthy with Cordyceps - Đông Trùng Hạ Thảo.

Shop Now

Blue LabelBrowse All

Chất Lượng Thượng Hạng

Red LabelBrowse All

Chất Lượng Trung Bình

Wild CordycepsBrowse All

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO Thiên Nhiên

Cordyceps Semi-WildBrowse All

Đông Trùng Hạ Thảo Bán Thiên Nhiên