Showing all 12 results

Sale!
40% OFF
Original price was: $360.00.Current price is: $216.00.

Ten Lei Yen Blue label 50 Grams

Ten Lei Yến - Talk Show - Yến Và Ðông Trùng Hạ Thảo

Phân Biệt Yến:
- Thiên Nhiên
- Tinh Chế

Phân Biệt Ðông Trùng Hạ Thảo:
- Thiên Nhiên
- Nuôi Trồng