Cordy Mix (Trà Đông Trùng Hạ Thảo Tứ Vị)

$25.00


Our Cordy Mix is a delightful blend designed to boost your energy and promote wellness.

This special tea combines the power of Cordyceps Militaris mushroom, known for keeping you strong and balanced, with the sweet and tangy flavor of Goji Berries. We’ve added the juicy taste of Longan and the soothing touch of Red Dates to create a tea that’s both delicious and good for you.


Cordy Mix của chúng tôi là một sự pha trộn thú vị được thiết kế để tăng cường năng lượng và tăng cường sức khỏe của bạn.

Loại trà đặc biệt này kết hợp sức mạnh của nấm đông trùng hạ thảo, được biết đến với tác dụng giữ cho bạn khỏe mạnh và cân đối, với hương vị ngọt ngào và thơm của quả kỷ tử. Chúng tôi đã thêm hương vị mọng nước của nhãn và cảm giác nhẹ nhàng của Táo Đỏ để tạo ra một loại trà vừa ngon vừa tốt cho bạn.


15 Packs per Bag


Net Weight: 150g / 5.29 oz


**The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.