Nhãn Đỏ 500 Gram Large Broken Yến Trắng (Red Label White Nest) 🎁

$1,050.00


Red Label 500 Gram Large Broken White
(2 Box of 250 gram)


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô


*Quà Tặng (2) Hộp Mặt Nạ. Trị Giá $40.


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️ HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


In stock

Mua Thêm (Add On Products)