Nhãn Xanh 250 Gram AAA Yến Trắng (Blue Label White Nest)🎁

$700.00


Blue Label 250 Gram AAA White


29 – 31 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $25


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️  HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


Mua Thêm (Add On Products)