Nhãn Xanh 250 Gram Super Yến Vàng, Trắng, and Đỏ 🎁

$850.00


Blue Label 250 Gram Super Gold, White, and Red


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng Nồi điện chưng Yến.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.