Nhãn Xanh 250 Gram SUPREME Yến Vàng, Trắng, and Đỏ (Blue Label White, Gold, Red Nest) 🎁

$850.00


Blue Label 250 Gram Supreme Gold, White, and Red Nest


22 – 26 Pieces Per Box


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng C Steamer. Trị Giá $80.
*Quà Tặng (1) Hộp Supreme Mix. Trị Giá $25


*Kèm theo với nhân sâm và đường.


✔️  HOW TO USE


*This Product Qualifies for FREE SHIPPING!
* *The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.


Mua Thêm (Add On Products)